header_smal_met

Spreekuur

U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken voor het spreekuur. Zo mogelijk een of meer dagen van te voren.

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 – 17:00

Extra tijd

Mocht u meer tijd nodig hebben dan die we gebruikelijk voor u vrij houden, overleg dit dan met de assistente, zij reserveert dan meer tijd voor u.

Telefonisch spreekuur

Voor korte medische adviezen en het opvragen van uitslagen is er een telefonisch spreekuur van 10:30 – 11:00. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Eerste hulp

Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Spoedgevallen

Wanneer er dringend medische hulp nodig is, belt u de spoedlijn van de praktijk: 0294-231410 optie 1 of 0294-1515 (08:00- 17:00). Via dit nummer wordt u tijdens praktijktijden direct te woord gestaan.

Dienst en waarneemregeling

Tijdens de avond- en weekenddiensten wordt u via de automatische telefoonbeantwoorder ingelicht omtrent de waarneming.

Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Zij behandelt onder andere vragen over recepten, verwijskaarten en machtigingen, urineonderzoek en zwangerschapstesten.

Huisbezoek

Voor het aanvragen van huisbezoek gelieve te bellen voor 11:00.

Vaccinaties

Vaccinatie voor verre reizen moeten ruim van tevoren worden aangevraagd. per land zijn andere injecties en/of medicijnen gewenst

LABORATORIUM

De wratten worden aangestipt met vloeibare stikstof. Daarvoor kunt u een afspraak maken op het spreekuur.

Wrattenbehandeling

Urines, voor bijvoorbeeld urineweginfecties, voor 10:00 inleveren. Wilt u de potjes, voorzien van naam en adres, tot die tijd gekoeld waren?

Urine binnen max 2 uur na afname inleveren.

Afspraken maken via: 0294-231410